No 2 (2010)

Биоэтика

Table of Contents

Editorial

В. И. Петров (V.I. Petrov)
5-6

Theoretical Bioethics

К. С. Смирнов (K.S.Smirnov)
7-9
Н. В. Сергеева (N.V. Segeeva)
10-13
Л. М. Медведева (L.M.Medvedeva), О. А. Чеботарева (O.A. Chebotareva), E. Г. Приз (E.G.Priz)
14-16

Actual problems of bioethics

О. Л. Скотенко (O.L. Skotenko), А. В. Гущин (A.V.Gushchin)
17-19
Д. О. Михайлова (D.O. Mihajlova), Г. Ю. Бударин (G.Ju. Budarin), А. В. Басов (A.V. Basov)
20-22
О. Н. Потапова (O.N.Potapova)
22-24
В. Г. Ведерникова (V.G. Vedernikova), И. А. Серова (I.A. Serova), А. Ю. Ягодина (A.U.Yagodina)
24-27
Е. И. Губанова (E.I. Gubanova), C. Ю. Дьячкова (S.Y.Dyachkova), C. A. Дьяченко (S.A. Dyachenko)
28-30
Е. В. Бондаренко (E.V. Bondarenko), А. И. Артюхина (A.I.Artyukhina), О. Ф. Великанова (O.F. Velikanova)
30-32

Sociological researches in bioethics. Materials of III All-Russia conference

И. Е. Рева (I.E. Reva), А. В. Карпович (A.V. Karpovich)
33-34
В. Н. Гурова (V.N. Gurova)
35-36
В. А. Мажаренко (V.A.Mazharenko)
37-38
З. С. Нагоева (Z.S. Nagoeva), Л. Л. Кожевников (L.L. Kozhevnikov)
38-40
Е. В. Приз (E.V.Priz)
40-41
C. Н. Третьяк (S.N.Tretjak), В. А. Егоров (V.A. Egorov)
42-43
C. A. Варагина (S.A. Varagina)
43-44
А. Д. Доника (A.D. Donika), Д. Д. Доника (D.D.Donika), М. В. Еремина (M.V. Eremina)
45-46
Д. В. Михальченко (D.V. Mihalchenko)
46-47
Хуссейн М. Исмаил (Hussein M. Ismail)
48-49
Д. А. Нецепляев (D.A. Netsepljaev)
49-51

Practical work

Л. М. Ганичева (L.M. Ganicheva), В. А. Рогов (V.A. Rogov)
52-55
Е. А. Тараканова (E.A. Tarakanova)
55-57